نمایشگاه سپکو

نمایشگاه مجازی سپکو

لیست بیل های زنجیری کارکرده 1

کد شرح دستگاه مدل سال ساعت قیمت (تومان)
1050 بیل زنجیری هیوندا 210 2011 3000 275
1049 بیل زنجیری هیوندا 290-7 2003 6000 285
1048 بیل زنجیری هیتاچی 200 2008 3400 290
1047 بیل زنجیری هیوندا 210-7 2012 600 325
1046 بیل زنجیری کوبلکو SK 200-5 1992   85
1045 بیل زنجبری هیدرومک با پیکور 220 2011 5000 320
1044 بیل زنجیری کوماتسو PC 300-7 2007 8000 500
1043 بیل زنجیری نیوهلند - اقساطی 250 2007 7000 265
1042 بیل زنجیری نیوهلند - اقساطی E215 2011 3000 295
1041 بیل زنجیری هیوندا 320-7 2010 4000 360
1040 بیل زنجیری هیوندا 210-7 2011 2000 295
1039 بیل زنجیری هیوندا 210-7 2012 1800 315
1038 بیل زنجیری کوماتسو 200-7 2003 13000 210
1037 بیل زنجیری هیوندا 500 2010 10000 460
1036 بیل زنجیری نیوهلند E265 2008 6000 260
1035 بیل زنجیری نیوهلند E215 2012 4200 300
1034 بیل زنجیری نیوهلند E215 2012 2200 310
1033 بیل زنجیری نیوهلند E215 2012 2000 310
1032 بیل زنجیری تایتان EC 210-7 2008 4800 210
1031 بیل زنجیری ولوو  E240 2008 6000 340
1030 بیل زنجیری کیس پوکلاین 1188 1996   145
1029 مینی بیل زنجیری کوماتسو PC 60-5 1995   105
1028 بیل زنجیری هیوندا 210-7 2008 7000 245
1027 بیل زنجیری نیوهلند E215 2011 4000 290
1026 بیل زنجیری کوماتسو PC120-2 1998 s 12312 55
1025 بیل زنجیری کوماتسو PC350-7 2002 8000 440
1024 بیل زنجیری هیتاچی 210 2010 3000 350
1023 بیل زنجیری JCB انگلیسی 200 2009 4700 305
1022 بیل زنجیری لیوگانگ 936 2011 4000 410
1021 بیل زنجیری ولوو  E240 2005 9000 285
1020 بیل زنجیری هیدرومک 220 2010 5000 250
1019 بیل زنجیری کوماتسو PC300-7 2003 5000 400
1018 بیل زنجیری کوماتسو PC200-7 2006 7000 240
1017 بیل زنجیری کوماتسو 220-7 2012 0 430
1016 بیل زنجیری نیوهلند E215 2010 3700 260
1015 بیل زنجیری هیتاچی 200 2008 3000 285
1014 بیل زنجیری هیتاچی 210 2010 2000 360
1013 بیل زنجیری کوماتسو PC600-6 2001 6000 720
1012 بیل زنجیری ولوو  290 2005   280
1011 بیل زنجیری ولوو  290 2006   210
1010 بیل زنجیری هیتاچی ZX 240 2007 10800 توافقی
1009 بیل زنجیری هیتاچی ZX 230 2006 10000 توافقی
1008 بیل زنجیری کوماتسو PC 220-7 2007 5700 350
1007 بیل زنجیری دوو LC 220 1998   120
1006 بیل زنجیری دوسان 300 2011 2500 390
1005 بیل زنجیری کاترپیلار 320 2007 5000 370
1004 بیل زنجیری دوو 220 2003   210
1003 بیل زنجیری هیوندا 500 2012 2850 580
1002 بیل زنجیری هیوندا 500 2011 3000 570
1001 بیل زنجیری هیوندا 500 2010 4000 520

توجه : قیمت های ارائه شده به میلیون تومان بوده و بصورت حدودی و قابل تغییر خواهد بود .

تلفن تماس : 09183399591 مهندس چرخند